Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Welkom bij Logopediepraktijk Van de Wiel,  vanaf 01-01-2020:
                                       Praatjuf Logopediepraktijk Uden

Logopediepraktijk Van de Wiel is gevestigd aan de Oliemolenstraat nr.32 in Uden en bestaat op die locatie al sinds 1986. De praktijk heeft nevenvestigingen in Volkel, Odiliapeel en op andere adressen in Uden. De adressen vindt u onderaan deze pagina.
Kijkt u voor de laatste wijziging per dec. '19 onder het kopje 'Berichten' op deze pagina.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij de praktijk terecht voor uiteenlopende klachten, zoals:

Spraakproblemen, achterstand in de spraak- /taalontwikkeling, stemklachten, gehoorsgerelateerde problematiek, slikstoornissen, eet- en drinkproblemen bij zuigelingen, spreekmoeilijkheden bij neurologische aandoeningen (CVA, Multiple Sclerose, A.L.S. e.a.) en ademmoeilijkheden zoals hyperventilatie. Dit zijn enkele voorbeelden van klachten, waarvoor u bij ons terecht kunt. Een meer uitgebreide klachtenopsomming en -beschrijving vindt u elders op deze website.
Klik hier voor de informatiefolder "Wat is logopedie".

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact met ons op, telefonisch of via het contactformulier.


Berichten

 


December 2019 / januari 2020               


Beste cliënten en andere lezers,

Vanaf 01-01-2020, verandert de praktijk van naam en van locatie.
Na 35 jaar heb ik mijn praktijk overgedragen aan Maaike en Ivo Hendriks van Praatjuf B.V.
Zij zullen de praktijk voortzetten onder de naam Praatjuf Logopediepraktijk Uden.
Eline en Renske, die al vele jaren hier in de praktijk de vaste medewerkers zijn, zullen de werkzaamheden met veel zorg voortzetten.

Nieuwe praktijklocatie:
Velmolenweg 3, 5401 HL Uden.
Het tel.nr. blijft ongewijzigd: 0413-262683
De nevenvestigingen blijven onveranderd.


U blijft van harte welkom op de nieuwe locatie en ik ben vol vertrouwen dat u of uw kind in de toekomst op dezelfde professionele, vriendelijke en betrokken manier behandeld zal blijven worden.

Ik dank een ieder hartelijk voor het vertrouwen en de fijne contacten.

Brigit van de Wiel


Contact                            

Bereikbaarheid

U kunt ons 5 dagen per week (ma.- vrij.) telefonisch bereiken van 8.30 tot 18.00u. We zijn overigens altijd bereikbaar (ook 's avonds en in het weekend) via ons antwoordapparaat. Spreekt u in dat geval even een bericht  in, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Voor openingstijden van de praktijk kijkt u op de contactpagina.

Wanneer u op onderstaande 'contactbutton' klikt, kunt u op eenvoudige wijze via email met ons in contact komen.                       

MS Zorg ook in onze praktijk

Wanneer ook naar een logopedist?

Deze praktijk is aangesloten bij het MS Netwerk van MS Zorg Nederland. Dat betekent gespecialiseerde logopedische zorg voor mensen met MS. Denk aan vragen of problemen op het gebied van slikken en spreken. We hebben een multidisciplinaire samenwerking met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, MS-verpleegkundigen en neurologen.
Belt u gerust voor meer informatie.

Wij hebben eind 2018 wederom met goed gevolg de Kwaliteitstoets behaald. Met een dikke 10! Onze praktijk is volledig up-to-date en voldoet aan alle kwaliteitseisen. Bovendien zijn wij AVG-proof, dus in onze praktijk wordt zorgvuldig met al uw gegevens omgegaan.

    In 2018 hebben wij twee nieuwe nevenvestigingen geopend. In Uden-Zuid: Wislaan 219, 5406 AC en in Uden-Oost: Germenzeel 500, 5403 XC            In 2019 zijn wij gestart met een nevenvestiging in Kindcentrum Aventurijn: Sint Annastraat 17, 5401 AN Uden.
    In 2020 is de hoofdpraktijk verhuisd naar Velmolenweg 3, 5401 HL  Uden en is de naam gewijzigd in Praatjuf Logopediepraktijk Uden.

"Zwijgen is zilver, spreken is goud"